Fra syge til sunde projekter!

Recepten hedder forebyggelse og lederskab

Arrangementet sætter fokus på, hvad vi kan gøre for at undgå, at store projekter udvikler sig til skandaler, som koster os alle sammen masser af penge og mistede muligheder. Vi har inviteret nøglespillere til at holde oplæg, og projektfolk og beslutningstagere fra offentlige og private virksomheder til at deltage i debatten. Der vil således være rig mulighed for at dele erfaringer og blive inspireret.

1. KOM STYRKET GENNEM FORANDRINGEN OG REALISER GEVINSTERNE

Hvorfor bliver projekter ved med at gå galt? Vi har jo de værktøjer og metoder og den erfaring, der skal til. Er det fordi vi for ofte glemmer det basale – at forandringer bæres igennem af mennesker og af et synligt lederskab med klart fokus på de gevinster, der er projekternes grundlag.
v/ Henrik Faarup, Faarup & Partners

2. DEN FOREBYGGENDE INDSATS

Alle store it-projekter i staten skal risikovurderes af Statens It-projektråd. Formålet er at skabe overblik og håndtere problemer så tidligt i forløbet som muligt. Indlægget vil nærmere redegøre for Rådets opgaver, herunder gøre status på den hidtidige indsats. Endvidere redegøres for, hvad Rådet ser som særlige indsatsområder fremadrettet.
v/Birgit W. Nørgaard, næstformand, Statens It-projektråd

3. DER ER BRUG FOR MERE LEDERSKAB

En af nøglespillerne i forhold til ledelser og beslutningstagere, ikke mindst i det offentlige, giver sit bud på, hvilke krav det stiller til lederrollen, når ledelsen fremover skal involveres mere og tage mere proaktivt ansvar ved projekter. Og hvordan ledere bliver klædt bedre på til at sidde i styregrupper og andre fora omkring projekterne.
v/ Jens Breum, chef for lederuddannelse i DJØF

4. PANELDEBAT

Debat mellem oplægsholderne med spørgsmål fra deltagerne.
v/Lars S. Klausen, Faarup & Partners

5. ERFARINGSUDVEKSLING OG EVALUERING

Arrangementet fortsætter kl. ca. 18.30 i stueetagen, hvor vi får middag på en af Københavns historiske restauranter. /v Café Gl. Torv
/v Faarup & Partners og Café Gl. Torv

PRAKTISKE FORHOLD

Arrangementet finder sted mandag den 11. januar 2016, kl. 16.00 – 20.00.

Det foregår i Faarup & Partners lokaler:

Vestergade 1, 2.sal, 1456 København K.

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding klik her.

Download printvenlig pdf-version: Invitation 11. januar 2016