Gevinstrealisering

GEVINSTREALISERING

Det er vigtigt at sikre, at der tidligt laves realistiske planer for målrettet at gå efter at realisere gevinsterne af igangsatte forandringer og projekter.
Til brug herfor har vi baseret på internationale standarder og “best practises” udviklet Koncept for Gevinstrealisering, som er blevet anerkendt for sin operationelle og pragmatiske tilgang. Konceptet består af 5 realiseringsfaktorer: Gevinster, Handlinger, Business Case, Implementering, samt Forankring og lederskab.

VI LEVERER KONSULENTER

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af gevinstrealiseringsplaner for konkrete projekter
 • Sikre at alle realiseringsfaktorer er under kontrol og herunder
  • Identificere og strukturere samtlige gevinster – både de kvantitative og de kvalitative
  • Planlægge hvilke handlinger, der konkret skal gennemføres for, at gevinsterne bliver til noget
  • Holde Business Casen opdateret, og sikre, at alle interessenter tror på den, og den afspejler, hvor projektet ender
  • Etablere metrikker for måling af gevinster og KPI’er over tid
  • Fordele ansvar og omfang organisatorisk af gevinsterne
  • Udpegning af de rette gevinstejere, og sikre, at de påtager sig reelt ansvar
 • Gennemføre sundhedscheck af igangværende projekter, eller af virksomhedspraksis omkring gevinstrealisering
 • ½- eller 1-dags Gevinstrealiseringsworkshop for ledere, projekter og medarbejdere internt i virksomheden.

Vi leverer også kurset Fra Business Case til Gevinstrealisering. Læs mere om det her

GENNEMFØRTE PROJEKTER

Konceptet anvendes p.t. af flere store offentlige og danske C20–virksomheder, bl.a. Københavns Kommune, Københavns Universitet, FLSmidth, Københavns Lufthavne og GN Store Nord.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os her