BCLMed BC Light holder Herning Kommune – og en del andre – styr på projekterne
Se erfaringer og video fra Herning Kommune her.

BC Light

BC Light er et digitalt værktøj, som understøtter en effektiv og enkel proces til at udarbejde og vedligeholde Business Cases. BC Light er siden 2010 løbende videreudviklet i samarbejde med vores kunder og anvendes nu i mange offentlige og private organisationer.

Værktøjet sikrer konsistens i Business Cases og muliggør en reel sammenligning og prioritering af initiativer. BC Light har, udover traditionelle økonomiske gevinster og omkostninger, udbygget Business Cases med kvalitative gevinster, risikoanalyse, følsomhedsanalyse, rolle / ansvarsmodel, gevinstrealiseringsplan mm., så værktøjet sikrer en samlet overblik.

VI LEVERER KONULENTER

  • Til at skræddersy BC Light så de udarbejdede Business Cases afspejler organisationens forretning, strategiske initiativer og organisering.
  • Til uddannelse og support, der sikrer en effektiv udnyttelse af værktøjet og forståelse for Business Cases.
  • Så der skabes en best practice omkring arbejdet med Business Cases og den nødvendige transparens og overblik.
  • Til sparring med ledelsen omkring en optimal udnyttelse af værktøjets muligheder ved forretningsudvikling.
  • Så der sikres en effektiv sammenhæng til organisationens øvrige processer og fora.

EKSEMPLER PÅ GENNEMFØRTE PROJEKTER

BC Light er implementeret hos en række større såvel som mindre virksomheder og organisationer.

  • Virksomheder som GN Store Nord, Københavns Lufthavne; FLSmidth og Jet Time.
  • Organisationer som Allerød -, Rødovre -, Rudersdal -, Herning kommune.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os her.