Vejen til flere robuste forandringer og projekter

Vi har inviteret 2 af de førende eksperter indenfor robusthed til at gå i dybden med emnet, så vi forstår begrebet fra flere perspektiver. Begge er bogaktuelle – og vi har genbrugt titlerne fra deres bøger som overskrift på hver af deres oplæg. Der vil være rig mulighed for at dele erfaringer, debat  og blive inspireret.

1. ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING

Alt for mange forandringer ender som et ”flop”, dvs. en kortvarig forandring, der hurtigt falder tilbage til det kendte og stabile. Så der er brug for en anden forståelse og tilgang til organisationsforandring. Hvad er robusthed for en organisation, og hvordan kan man balancere de tilsyneladende modsætninger, der findes i enhver organisation: Stabilitet og forandring.
v/Jan Pries-Heje, professor ved Roskilde Universitet

2. ROBUST – LÆR AT MESTRE MODGANG

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os til at håndtere stress, udfordringer og svære hændelser. I takt med et stigende antal organisationsforandringer, bliver stressreaktioner mere og mere almindelige i såvel offentlige som i private virksomheder, og mental robusthed bliver en nødvendig personlig kompetence for at navigere i en kompleks hverdag præget af konstante forandringer. Men hvad er det præcis, der skal til?
v/Eva Hertz, psykolog, Ph.d, direktør i Center for Mental Robusthed.

3. ROBUSTE FORANDRINGER OG PROJEKTER

Forandringsprojekter skal ledes og samlet adressere ændringer i processer, organisation, teknologi, fysiske forhold, samt ikke mindst de menneskelige og psykologiske implikationer. Problemer indtræffer, hvis man ensidigt fokuserer på et af elementerne.
v/Henrik Faarup, Faarup & Partners

4. ERFARINGSUDVEKSLING OG EVALUERING

Arrangementet fortsætter kl. ca. 18.30 i stueetagen, hvor vi får middag på en af Københavns historiske restauranter.
v/ Faarup & Partners og Café Gl. Torv

PRAKTISKE FORHOLD

Arrangementet finder sted mandag den 22. maj 2017, kl. 16.00 – 20.00.

Det foregår i Faarup & Partners lokaler:

Vestergade 1, 2.sal, 1456 København K.

Der er et begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding anbefales.

Tilmelding klik her.

Download printvenlig pdf-version: Invitation