WEBINAR-SERIE: FÅ STYR PÅ PROJEKTERNE MED BC LIGHT

BC Light går sin sejrsgang i en masse offentlige og private virksomheder, som ønsker at få bedre styr på sine projekter.

Når man bruger BC Light som grundlag for sin fælles Business Case model, får man overblik og større vished for, hvad der kommer ud af projekterne, og at man bruger ressourcerne på det, som skaber størst værdi.

Med BC Light er det superlet at lave en Business Case og efterfølgende holde den opdateret. Dermed bliver konsekvenserne af et projekt altid synlige for de relevante interessenter, og beslutninger kan træffes på et realistisk grundlag.

Men værktøjet i sig selv gør det ikke. Derfor har webinar-serien 2 halvlege:

  • En grundig gennemgang af alle funktionaliteterne i BC Light, – både selve Business Case-værktøjet og også det tilhørende Porteføljemodul.
  • Hvordan får vi BC Light indført i organisationen? Vi deler erfaringer fra mange implementeringer, og gennemgår en best practise governance-model herfor.

Næste webinar i serien afholdes torsdag den 12. oktober kl. 15. Det forventes at vare ca. 50 minutter. Det ledes af Henrik Faarup og Jes Mejlby Jørgensen.

TILMELDING

Webinaret afholdes på Zoom, og du vil forinden modtage et særskilt link.

Få styr på projekterne med BC Light