VÆRDISKABELSE I PROJEKTER OG TRANSFORMATIONER

Lær at mestre de mest centrale færdigheder for værdiskabelse – og træf hurtigere og bedre beslutninger.

Erfaringer viser, at mange projekter og transformationer ofte ikke får skabt den værdi, man regnede med, da man gik i gang. Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder – samt store økonomiske tab.

Målgruppe

Kurset er et must-have for alle, der arbejder med transformationer og projekter – og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

På kurset lærer du

 • at beherske disciplinerne Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring, som er helt centrale for at lykkes med transformationer og projekter
 • at skabe vished for, at ressourcerne bruges på de rigtige projekter – og de planlagte gevinster realiseres
 • at sikre realistiske beslutningsgrundlag – med særligt fokus på ledelse, forandring og værdiskabelse.

Hvorfor er det vigtigt?

 • Man bliver i stand til at træffe hurtigere og bedre beslutninger – før igangsættelse og under gennemførelse – både om det enkelte projekt og på tværs af en portefølje.
 • Med større vished kan du agere og kommunikere mere realistisk.
 • Organisationen tjener ved at satse på de rigtige projekter og fokusere på resultaterne.
 • Pris: kr. 3.500,- ekskl. moms.
 • Online på Zoom, link følger
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Modul 1: 9.00 – 12.00, Modul 2 og 3: 9.00 – 11.00
Online Masterclass DK

Det er effektiv og fleksibel opkvalificering:

Et meget omfattende indhold formidles online i et intensivt forløb.
Kurset kan afholdes både på dansk og engelsk.
De enkelte moduler kan også afvikles individuelt on-demand.

Kurset er den nye generation af Faarup & Partners kurser indenfor Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring – som har været udbudt i over 12 år, og haft over 1.000 deltagere fra mere end 300 virksomheder. På kurset er alt det bedste herfra forbundet i et samlet forløb, og er opdateret med nye cases og tilgange.

Undervisere

Sikring af værdiskabelsen i projekter og transformationer er Faarup & Partners DNA, og virksomheden er blandt de mest erfarne specialister på området.
Underviserne er seniorpartnere, og har begge dyb faglig, praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra store virksomheder:

Henrik Faarup er siden 2002 stifter og managing partner i Faarup & Partners, og rådgiver store virksomheder på strategisk og taktisk niveau ved ledelse af projekter og transformationer. Tidligere var han i 15 år direktør i Capgemini. Han er ingeniør fra DTU og HD fra CBS.

Jes Mejlby Jørgensen er seniorpartner siden 2006. Han rådgiver indenfor Digitalt lederskab og sourcing, og har undervist adskillige hundreder i Business Cases og Gevinstrealisering. Han har over 30 års ledererfaring fra internationale virk-somheder, herunder 20 år som CIO i ISS. Han er HD fra CBS.

STRUKTUR

Kurset er struktureret i 3 moduler:

 • Modul 1: REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG
 • Modul 2: GEVINSTREALISERING
 • Modul 3: DET RIGTIGE PROJEKT

Læringsmål

For hver af de 3 moduler er der defineret følgende læringsmål:

Modul 1: REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG

 • Kan bygge en troværdig Business Case
 • Kan identificere og arbejde med gevinster
 • Kan anvende best-practice estimerings- og forecasting teknik
 • Kan arbejde med følsomheds- og risikoanalyser.

Modul 2: GEVINSTREALISERING

 • Kan identificere og planlægge de forandringer, der skal til for, at gevinsterne bliver til noget
 • Kan sikre involvering og ejerskab hos relevante interessenter
 • Kan udarbejde en gevinstrealiseringsplan og at holde den opdateret.

Modul 3: DET RIGTIGE PROJEKT

 • Kan sikre transparens og skabe overblik over en portefølje af projekter – som grundlag for prioritering
 • Kan formidle og argumentere for, hvorfor et projekt er det rigtige
 • Kan lave en plan for implementering og forankring af de på kurset lærte værktøjer og koncepter.

Indhold og program

Modul 1: REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG, mandag 9-12

 • Introduktion til kurset
 • Business Casens grundlæggende elementer
 • Scope – forankring og omfang
 • Forretningsmål og gevinster
 • Estimering og forecasting
 • Omkostningsmodellen
 • Analyser
 • Proces, værktøjer og resultater

Modul 2: GEVINSTREALISERING, onsdag 9-11

 • Introduktion til Gevinstrealisering
 • Koncept og maskinrum
 • Forandringer og handlinger
 • Måling
 • Forankring og lederskab
 • Gevinstrealiseringsplanen

Modul 3: DET RIGTIGE PROJEKT, fredag 9-11

 • Introduktion til Porteføljestyring
 • En systematisk proces
 • Samlet projektoverblik
 • Kobling til strategi
 • Porteføljeanalyser
 • Kommunikation
 • Governance
 • Implementering og forankring

FORM

Undervisningsformen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Dokumentation

Der oprettes en særlig hjemmeside per afholdelse, med adgang til kursus dokumentation i form af præsentationer med koncepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger. Endvidere resultat af øvelser, deltagerliste og referencer.

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt en af underviserne:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen