Projektreview 2019-12-02T10:13:50+00:00

FRA SYGE TIL SUNDE PROJEKTER

projektreview

Vidste du, at 70% af alle projekter fejler, og at sådan har det været mere eller mindre uændret i mere end 20 år? Tænk på, det tilsvarende spild af penge, ressourcer og muligheder! Er du blandt de 70% eller de 30%?

UDBYTTE

Hvis du svarer “nej” til et af nedenstående spørgsmål, er der stor chance for, at I er blandt de 70%, og I bør snarest få lavet et review.

 • Har I overblik over den samlede projektportefølje og klarhed over, om det er de rigtige projekter, der bruges ressourcer på?
 • Har I styr på de 5 gevinstrealiseringsfaktorer?
 • Tænker I i effekt, værdi og gevinster – eller fokuserer I på de traditionelle projektstyringsdimensioner – tid, omkostninger, funktioner?
 • Er projekterne forankret i ledelsen og spiller den en proaktiv rolle i styregruppen?
 • Ejer forretningen business casene, holdes de opdaterede og er de en integreret del af projektrapporteringen?
 • Har I styr på “The human Factor” – altså de menneskelige implikationer, og er de rette personer involveret?

Det er en brændende platform ikke at få startet de rigtige projekter og stoppet de dårlige. Lad os regne på konsekvenserne.

YDELSER

Vi har forskellige ydelser man kan bringe i spil ved et review – afhængigt af den aktuelle situation:

 • Arbejde noget mere med styregruppen – dens sammensætning og træning. Vi kan f.eks. indgå med et professionelt styregruppemedlem i en periode og give feedback undervejs.
 • Gennemføre et Gevinstrealiserings survey – det består af 15 spørgsmål, som afdækker, hvor man er med de 5 realiseringsfaktorer
 • Gennemføre en såkaldt Kicstart analyse, som er en genvej til at opnå en systematisk tilgang til Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring. Resultatet af analysen er en plan på kort -, mellem -, lang sigt, med forslag til indsatser for integration med eksisterende set-up, og køb af konsulenter, værktøjer, kurser.
 • Afholde en Gevinstrealiseringsworkshop for et projekt eller en afdeling.
 • Arbejde systematisk med opstilling af alternative scenarier – inklusive business cases og gevinstrealiseringsplaner – ved beslutning om vigtige projekter
 • Gennemføre en såkaldt comparison analyse, som systematisk sammenligner aktuelt projekt med udvalgte tilsvarende.

Skal vi lave et review?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99