REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG

Lær at bygge en troværdig og realistisk Business Case

Erfaringer viser, at mange projekter og transformationer ofte ikke får skabt den værdi, man regnede med, da man gik i gang. Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder – samt store økonomiske tab.

Målgruppe

Kurset er et must-have for alle, der arbejder med transformationer og projekter – og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

Læringsmål

 • Kan bygge en troværdig Business Case
 • Kan identificere og arbejde med gevinster
 • Kan anvende best-practice estimerings- og forecasting teknik
 • Kan arbejde med følsomheds- og risikoanalyser.

Indhold og program

 • Business Casens grundlæggende elementer
 • Scope – forankring og omfang
 • Forretningsmål og gevinster
 • Estimering og forecasting
 • Omkostningsmodellen
 • Analyser
 • Proces, værktøjer og resultater

Form

Kurset afholdes på Zoom og indgår som Modul 1 i Faarup & Partners online-forløb Værdiskabelse i Projekter og transformationer.
Undervisningsformen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Kontakt os for on-demand afvikling

Kontakt os

Kontakt gerne en af underviserne for evt. spørgsmål:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen