FAGLIGT ARRANGEMENT

Hvordan får man rent praktisk gennemført succesfulde digitaliseringsprojekter, der forbedrer dialogen med kunderne og dermed skaber mere værdi for alle parter? Det har vi inviteret ledelsesansvarlige fra Sveriges største forsikringsselskab, Länsförsäkringar, og fra Coop Danmark til at gå i dybden med. Der vil undervejs være rig mulighed for debat, at dele erfaringer og få inspiration.

VELKOMST – INTRO
Digitale relationer fylder mere og mere i vores hverdag. Men hvilken værdi skaber de? Og hvordan undgår man, at det kun handler om teknologi?v/ Sven Kolstrup og Jørgen Suhr, Faarup & Partners

CASE: SVERIGES STØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB
Länsförsäkringar består af 23 lokale kundeejede forsikringsselskaber og det fælles Länsförsäkringar AB. Selskabet havde et antal mindre forsikringsprodukter, som havde svært ved at komme ud til kunderne, og druknede i anden kommunikation og andre tilbud. Med mod og en tålmodig indsats lykkedes det at skabe ny dialog med kunderne.
v/ Thomas Abrahamsson, tidl. Direktør Forrentningsområdet Hälsa og Direktør Länsförsäkringar Gruppliv AB
Co-presentor:  Allan Russel, CEO, Digital Strategi Skandinavien

COOP’S DIGITALE REJSE
Hvordan er Coop lykkedes med at skabe et digitalt lederskab i detailbranchen? Få gode råd til, hvordan man kan gribe digitaliseringen an. Hør hvordan Coop app’en og Coop Prime har udviklet sig og hvilke beslutninger Coop har måttet tage undervejs. Fremtiden handler om samspillet mellem digitale og traditionelle relationer i de fysiske butikker og online.
v/ Morten Viktor, SVP Digital & Online, Coop Danmark A/S

VÆRDISKABELSE I PRAKSIS
Hvordan sikrer man helt lavpraktisk, at gevinsterne af projekter og transformationer realiseres? Systematisk udarbejdede og decentralt forankrede gevinstrealiseringsplaner er opskriften.
v/ Henrik Faarup, Faarup & Partners

ERFARINGSUDVEKSLING OG NETWORKING
Arrangementet fortsætter kl. ca. 18.30 i stueetagen med middag på en af Københavns historiske restauranter. Her kan vi fortsætte diskussionerne og nyde den gode mad sammen.
v/ Café Gl. Torv

PRAKTISKE FORHOLD

Arrangementet finder sted torsdag den 30. september 2021, kl. 16.00 -20.00.

Det foregår i Faarup & Partners lokaler: Vestergade 1, 2.sal, 1456 København K.

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først til mølle” princippet.

TILMELDING
Værdiskabelse og Digitale relationer