Digitalisering

DIGITALISERING

Virksomheder og organisationer er under pres. Stigende forandringshastighed og tilsvarende øget afhængighed af teknologi skaber store krav til sammenhæng mellem organisationens mål og it organisationens leveringsevne. Der er derfor brug for effektive processer og værktøjer for dels løbende at levere effektiviseringer og samtidig udvikle bedre og nye services til forretningen og kunderne.

Vi har selv siddet med ledelsesansvar for digitalisering og har mange års erfaring med ledelse og løsning af disse udfordringer i både større og mindre organisationer.

VI LEVERER KONSULENTER

  • Til analyse af eksempelvis digitaliseringseffekter, gevinster og omkostninger
  • Til udarbejdelse af strategi og konkrete handlingsplaner, der understøtter forretningens mål
  • Til sparring med ledelsen og styrke samarbejdet mellem forretning og it
  • For at forretningsorientere ydelserne og prioritere det som skaber værdi for forretningen
  • Med henblik på at afdække forretningsmuligheder med digitalisering.
  • Til ledelse og implementering af digitaliseringsinitiativer

EKSEMPLER PÅ GENNEMFØRTE PROJEKTER

  • Kulturstyrelsen: Analyse af IT omkostninger og udarbejdelse af IT strategi og handlingsplan.

VIL DU VIDE MERE

Kontakt os her.