DET RIGTIGE PROJEKT

Forstå hvad der skal til for at kunne se på tværs af en portefølje af projekter

Erfaringer viser, at mange projekter og transformationer ofte ikke får skabt den værdi, man regnede med, da man gik i gang. Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder – samt store økonomiske tab.

Målgruppe

Kurset er et must-have for alle, der arbejder med transformationer og projekter – og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

Læringsmål

 • Kan sikre transparens og skabe overblik over en portefølje af projekter – som grundlag for prioritering
 • Kan formidle og argumentere for, hvorfor et projekt er det rigtige
 • Kan lave en plan for implementering og forankring af de på kurset lærte værktøjer og koncepter.

Indhold og program

 • Introduktion til Porteføljestyring
 • En systematisk proces
 • Samlet projektoverblik
 • Kobling til strategi
 • Porteføljeanalyser
 • Kommunikation
 • Governance
 • Implementering og forankring

Form

Kurset afholdes på Zoom og indgår som Modul 3 i Faarup & Partners online-forløb Værdiskabelse i Projekter og transformationer.
Undervisningsformen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Kontakt os for on-demand afvikling

Kontakt os

Kontakt gerne en af underviserne for evt. spørgsmål:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen