KOMPETENCELØFT TIL NYE HØJDER: GEVINSTREALISERING OG BUSINESS CASES

Ofte glemmer man at holde fokus på den værdi, et projekt skal skabe. Altså hvad skal der komme ud af det? I stedet forfalder man til at kæmpe for at overholde budgettet eller holde en tidsplan. Men det skaber jo ikke værdi!

Dit udbytte

Vi løfter din kompetence, så du langt smartere og mere effektivt kan arbejde med Gevinstrealisering og Business Cases.
Du får tilgang til den nyeste indsigt og best-practice metoder og -værktøjer, herunder at kunne afdække og estimere projekters værdi – kvalitativt og økonomisk.
Du lærer at identificere og planlægge de forandringer, der skal til for, at gevinsterne bliver til noget.
Efter kurset er du bedre i stand til at navigere uden om de mest almindelige faldgruber og sikre involvering og ejerskab hos de relevante interessenter.

Indhold

Du får basale færdigheder, systematik, struktur og et sprog, som du kan dele med kolleger:

 • Hvad er Business Casens grundlæggende elementer, og hvilke trin skal jeg igennem for at bygge den?
 • Etablere det aktuelle gevinstbillede for et projekt, inkl. de tilhørende bredere gevinster indenfor f.eks. klima, miljø og trivsel.
 • Bruge Business Casen som procesværktøj og grundlag for gevinstrealisering og porteføljestyring.
 • Systematisk udarbejde og vedligeholde en decentralt forankret gevinstrealiseringsplan.
 • Hvordan modeller og værktøjer kommer i spil, så organisationen får overblik og kan prioritere efter, hvad der giver mest værdi.
 • Blive skarp på styregruppens rolle i forhold til gevinstrealiseringen

Du får også en omfattende kursusdokumentation i form af

 • Templates: Generiske præsentationer og regneark til assessments og analyser.
 • Koncepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger

Struktur og form

Kurset afvikles over én intensiv dag og er opdelt i faser og temaer efter en gennemprøvet struktur. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Inden kurset skal du udfylde et survey til afdækning af din erfaring og baggrund indenfor Gevinstrealisering og Business Cases.

Som en af deltagerne efterfølgende skrev til os: “Tak for et interessant, underholdende og udbytterigt kursus. Der var en god vekselvirkning mellem oplæg, opgaver og pauser, så det var en rigtig god dag ”

Deltagere

Kurset er relevant for alle, der arbejder med projekter og omstillinger. Din rolle er enten i den decentrale virkelighed, hvor problemer føles, og ideer og resultater skabes, eller centralt i ledelsen, hvor overblik er nødvendigt for at kunne prioritere og beslutte.

Næste afholdelse på Trapholt i Kolding den 31. januar

Det foregår midt i Nanna Ditzel udstillingen: “Design til nye højder”.

Opnå særpris ved flere tilmeldinger fra samme organisation.

 • Pris: kr. 3.950,- ekskl. moms.
 • Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Kompetenceløft Gevinstrealisering og Business cases

Meget erfarne undervisere

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som har dyb praktisk erfaring med at arbejde med Gevinstrealisering og Business Cases, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder. Kontakt dem gerne.

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen

Vil du vide mere om Gevinstrealisering og Business Cases