GEVINSTDREVET LEDELSE AF PROJEKTER

Når vi beslutter omkring omstillinger og projekter, er det ofte med et snævert fokus på økonomi og tid, og værdi i et bredere perspektiv indgår ikke. Alternativet er i højere grad at være drevet af at få løst udfordringer, opnå mål, indfri potentialer, skabe værdi og dermed gevinster.

Dit udbytte

Vi løfter din kompetence, så du langt smartere og mere effektivt kan arbejde med Gevinstrealisering og Business Cases.
Du får tilgang til den nyeste indsigt og best-practice metoder og -værktøjer, herunder at kunne afdække og estimere projekters værdi – kvalitativt og økonomisk.
Du lærer at identificere og planlægge de forandringer, der skal til for, at gevinsterne bliver til noget.
Efter kurset er du bedre i stand til at navigere uden om de mest almindelige faldgruber og sikre involvering og ejerskab hos de relevante interessenter.

Indhold

Du får basale færdigheder, systematik, struktur og et sprog, som du kan dele med kolleger:

 • Hvad er Business Casens grundlæggende elementer, og hvilke trin skal jeg igennem for at bygge den?
 • Etablere det aktuelle gevinstbillede for et projekt, inkl. de tilhørende bredere gevinster indenfor f.eks. klima, miljø, trivsel og velfærd.
 • Bruge Business Casen som procesværktøj og grundlag for gevinstrealisering og porteføljestyring.
 • Systematisk udarbejde og vedligeholde en decentralt forankret gevinstrealiseringsplan.
 • Hvordan modeller og værktøjer kommer i spil, så organisationen får overblik og kan prioritere efter, hvad der giver mest værdi.
 • Blive skarp på lederrollerne i forhold til gevinstrealiseringen

Du får også en omfattende kursusdokumentation i form af

 • Templates: Generiske præsentationer og regneark til assessments og analyser.
 • Koncepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger

Struktur og form

Kurset afvikles over én intensiv dag og er opdelt i faser og temaer efter en gennemprøvet struktur. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Inden kurset skal du udfylde et survey til afdækning af din erfaring og baggrund indenfor Gevinstrealisering og Business Cases.

Som en af deltagerne efterfølgende skrev til os: “Tak for et interessant, underholdende og udbytterigt kursus. Der var en god vekselvirkning mellem oplæg, opgaver og pauser, så det var en rigtig god dag ”

Deltagere

Kurset er relevant for alle, der leder eller deltager i projekter og omstillinger. Din rolle er enten i den decentrale virkelighed, hvor problemer føles, og ideer og resultater skabes, eller centralt, hvor overblik er nødvendigt for at kunne prioritere og beslutte.

Næste afholdelse i København den 25. juni

Det foregår i fantastiske lokaler i Københavns Nordhavn – med højt til loftet og panoramaudsigt.

Opnå særpris ved flere tilmeldinger fra samme organisation.

 • Pris: kr. 3.950,- ekskl. moms.
 • Gdanskgade 2, 2150 Nordhavn
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Gevinstdrevet ledelse af projekter

Meget erfarne undervisere

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som har dyb praktisk erfaring med at arbejde med Gevinstrealisering og Business Cases, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder. Kontakt dem gerne.

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen

Vil du vide mere om Gevinstrealisering og Business Cases