WEBINAR

Når man beslutter omkring omstillinger og projekter, er det ofte med et snævert fokus på økonomi og tid. Værdi i et bredere perspektiv indgår som regel ikke, og man risikerer, at de bedste løsninger bliver valgt fra. Fremadrettet er der brug for, at beslutninger i højere grad drives af at få løst udfordringer, opnå mål, indfri potentialer og skabe værdi.

Vi kalder denne tilgang for Trivselsøkonomi i praksis, og det er temaet for webinaret:

PROGRAM
Webinaret vil ud fra best-practise tilgange og koncepter give smagsprøver på, hvordan man kan arbejde mere gevinstdrevet. Det vil blive understøttet af praktiske eksempler og af indlæg fra to virksomheder, som i særlig grad har fokus på innovation og værdiskabelse, og som vil dele deres erfaringer og læringspunkter med os.

HVAD ER TRIVSELSØKONOMI OG HVORDAN ARBEJDER MAN GEVINSTDREVET?
Systematik i forhold til både det nære og det brede gevinstperspektiv er afgørende. Arbejdet skal understøttes af gennemprøvede tilgange og digitale værktøjer for værdiskabelse, business cases og gevinstrealisering. Men det er ikke en skrivebordsøvelse – involvering er afgørende.
Henrik Faarup, Stifter og managing partner, Faarup & Partners

GEVINSTREALISERING OG REGENERATIVE PROJEKTER
Byggebranchens forståelse af værdi skal udvides i omstillingen mod et regenerativt samfund. Det er således vigtigt at planetære og sociale gevinster indgår i gevinstrealiseringen af regenerative byggeprojekter.
Frank Jensen,  Bestyrelsesformand | Ejer, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

VI SKAL INVESTERE MED FOKUS PÅ VÆRDI
Der bør etableres flere innovative offentlige-private partnerskaber, som skal være behovsdrevne og sigte langt på specifikke udfordringer. Der skal undervejs måles på værdiskabelse på tværs af sektorer.
Diana Arsovic Nielsen, Direktør, Danish Life Science Cluster

INTUITIVT ONLINE VÆRKTØJ SIKRER VÆRDISKABELSEN
Der mangler overblik og en ensartet måde at følge op på projekter på. Værktøjet skaber større vished for at man bruger ressourcerne på det, som skaber størst værdi, og at beslutninger træffes på et realistisk grundlag.
Jes Mejlby Jørgensen, Seniorpartner, Faarup & Partners

PRAKTISKE FORHOLD

Næste webinar i serien finder sted i august 2024. Der kan ske udskiftning af de eksterne indlægsholdere. Hold øje her for mere information.  Klik nedenfor for forhåndstilmelding.

Programmet angivet er fra mandag den 10. juni 2024.

Det afvikles på Zoom, og deltagerne vil forinden få tilsendt et link. Deltagelse er gratis.

Webinar: Trivselsøkonomi i praksis
ANDRE VARME TILBUD

Værdiskabelses værktøj: Oplev hvordan et integreret online værktøj kan sikre værdiskabelsen – på kortidsaftale eller få en ”prøvetur”.

Kurser og workshops: Åbent intensivt 1-dags kursus i København den 25. juni – eller skræddersyet in-house.