FÅ STYR PÅ VÆRDISKABELSEN I PROJEKTER OG TRANSFORMATIONER

Tirsdag den 2. februar satte vi fokus på Værdiskabelsen i projekter og transformationer.

Hvorfor nu det? Jo, vores erfaring er, at projekter og transformationer ofte ikke leverer de gevinster, man regner med, når man går i gang. Mange ledere sidder derfor tilbage med kraftige tømmermænd og kan ikke forstå, hvorfor det gik galt. Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder samt store økonomiske tab.

Hvad kan man gøre? Der er brug for et sporskifte, så der sikres bedre beslutningsgrundlag – både i tilblivelsen og under implementeringen af projekterne.
Sporskiftet skal sikre større fokus på ledelse, forandring og værdiskabelse – modsat ensidigt fokus på teknologi, projektmetode eller omkostninger.
Tømmermændene skyldes manglende fokus, transparens og overblik. Fokus på den værdi og de gevinster, projekterne skaber. Og overblik over, om det er de rigtige projekter, der bruges ressourcer på.

Webinaret startede kl. 15.00 – og havde følgende program:

  • ”Business Casen er transformationshammeren”, som en af vore partnere siger. Forstå hvorfor.
  • Decentralt forankrede, systematisk udarbejdede gevinstrealiseringsplaner er opskriften. Og gevinstfokus giver bedre projekter.
  • Hvordan fastholdes overblikket, så man kan prioritere mellem projekter?
  • Debat: Kan man forsikre sig mod fejlslagne projekter?
  • Intro til vores nye Online Masterclass: Værdiskabelse i projekter og transformationer

Webinaret blev ledet af Jes Mejlby Jørgensen og Henrik Faarup.

GENSE WEBINARET

Webinaret blev optaget, så man efterfølgende kan gense det eller dele det med interesserede kolleger.

Du kan se det her.

HAR DU SPØRGSMÅL OM WEBINARET?
Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99