SAMARBEJDSPARTNERE

Digitaliseringsinstituttet

Digitaliseringsinstituttet er stiftet af Digital Vismand og forhenværende professor Pernille Kræmmergaard i november 2015. Hun stiftede virksomheden for at kunne imødekomme partneres udfordringer udi at forstå og forankre den digitale agenda i egen ledelsespraksis og organisation.

Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetenceudviklingshus for partnere, virksomheder og organisationer, som ønsker at blive klogere på, og mere modne til, den digitale virkelighed.

Samarbejdsaftalen indeholder oplagte synergimuligheder, idet begge virksomheder tilbyder ydelser indenfor Digital Transformation, der supplerer og forstærker hinanden. F.eks. er digital modenhed en central komponent i Faarup & Partners Digital Lederskabs-model, og nu bliver det muligt tilbyde Digitaliseringsinstituttets uddannelser og værktøjer på dette område.

Center for Mental Robusthed

“The Human Factor” er ofte den afgørende dimension for succes eller fiasko ved forandringer og projekter.
Ledere og medarbejdere skal derfor være optimalt klædt på, når forandringen begynder, så de kommer mindst lige så styrkede ud, når den er gennemført.

Center for Mental Robusthed har udviklet det forebyggende forløb Mental Robusthedstræning, som har til formål at øge den mentale robusthed, så man bedre bliver i stand til at håndtere sine karrieremæssige og arbejdsmæssige udfordringer.

Centret blev etableret i forbindelse med træning af 130 kampsoldater fra Livgarden i at være mentalt robuste, så de bedre kunne håndtere de udfordringer, man møder som udsendt mission på i Afghanistan.

Direktør i Center for Mental Robusthed er Eva Hertz, klinisk psykolog, Ph.d. Hun er medstifter af Centeret og associeret partner i Faarup & Partners.

Faarup & Partners er medstifter og medejer af Center for Mental Robusthed.

Provations

Provations tilbyder strategisk rådgivning, uddannelse og træning samt implementering indenfor IT indkøb og innovation, og er stiftet af Søren Mølby Henriksen, tidl. indkøbsdirektør for Nordea og Danske Bank.

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99