ROBUSTE FORANDRINGER

forandringer

Ledelse, psykologi og forretning – i en helt ny og unik kombination

Alt for mange forandringer lykkes ikke, faktisk op mod 70 % viser statistikker. Og et stort antal medarbejdere bliver syge, når de udsættes for en uendelig række af meningsløse forandringer. Der er tale om et kæmpe spild af penge, ressourcer og muligheder. Men der findes løsninger, når man kombinerer fagdisciplinerne ledelse, psykologi og økonomi.

DIT UDBYTTE

Få opgraderet værktøjskassen og skab forandringer, der holder på alle parametre:

  • Gøre det uforudsigelige mere forudsigeligt
  • Fastholde overblikket, og agere og kommunikere realistisk på baggrund heraf
  • At sikre en proces, der tilgodeser både de forretningsmæssige og menneskelige behov
  • Lede organisationen til i højere grad at realisere de forventede effekter af en forandring
  • Skabe psykologisk tryghed og oplevet mening blandt medarbejderne
  • Fastholde din egen og din organisations robusthed
INDHOLD

Som leder skal du levere resultater og sikre, at opgaverne løses indenfor givne rammer og vilkår. Det stiller store krav til den enkelte leder at håndtere komplekse betingelser og forventninger, og samtidig holde sig robust, skarp og motiveret, med lyst og begejstring til at træffe beslutninger, uden selv at blive træt og udbrændt. Vi adresserer dette gennem disse hovedtemaer:

  • Ledelse af forandringer – fra a til z
  • Din egen robusthed
  • Vær skarp på business cases og gevinstrealisering
  • Ledelse, der fremmer robusthed

Det meste er færdigheder som med øvelse og træning kan læres. Det nye er kombinationen.

STRUKTUR OG FORM

Kurset afvikles over 3 undervisningsdage, som hver har såvel et forretningsmæssigt som et psykologisk fokus. Undervisningsformen vil bestå i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser.

DELTAGERE

Du er ledelsesansvarlig / beslutningstager omkring forandringer og har personaleansvar. Niveaumæssigt er du forretningschef, direktør, afdelingsleder, centerchef eller tilsvarende. Du har brug for ny viden og inspiration for at kunne beherske de bedste og mest anerkendte metoder og værktøjer, så du kan navigere effektivt i et arbejdsliv, hvor forandringer fylder rigtigt meget.

IN-HOUSE

Kurset afvikles internt i virksomheden, – og kan skræddersyes til at adressere en aktuel situation eller som et generelt kompetenceløft.

Fra 6 – 20 deltagere. Kontakt os så vi kan drøfte nærmere.

Robuste forandringer tilbud
UNDERVISERE

Du bliver undervist af Eva Hertz, psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed, samt Henrik Faarup, stifter og managing partner i Faarup & Partners.

Eva Hertz
Henrik Faarup

Læs mere om:

Center for Mental Robusthed

Vores tilgang til ledelse af forandringer