STYRK STYREGRUPPEN

Fordi det er virksomheden, der skal drive projekterne, og ikke omvendt

 • Pris: kr. 5.300,- ekskl. moms.
 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Lars Klausen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Styrk styregruppen

Alt for mange projekter fejler. Faktisk op mod 70% eller mere, viser undersøgelser. Konsekvenserne for virksomheden er ofte alvorlige – såvel de forretningsmæssige som de menneskelige. Den vigtigste rolle omkring et projekt spilles af den eller de personer, der efterspørger resultaterne og dermed ejer projektet. Men den rolle bliver typisk nedprioriteret og drukner i driftsmæssige opgaver.

DIT UDBYTTE

Du får den nyeste indsigt og tilgang til best-practise metoder og værktøjer omkring styregrupper, og efter kurset kan du navigere uden om de mest almindelige faldgruber, man som projektejer / styregruppemedlem kommer ud for. Endvidere får du en værktøjskasse med løsninger på udfordringer fra dagen, herunder bl.a.:

 • Hvordan sikres et forretningsmæssigt helhedssyn, så vi får realiseret de mål, vi satte os, da vi besluttede projektet?
 • Hvordan gøre ”venstrehåndsarbejdet” mere sikkert og udvikle rollen, så den bliver attraktiv?
 • Hvordan undgår man at blive taget som gidsel?
 • Hvordan håndtere dilemmaer i forhold til andre projekter og porteføljestyring, herunder ressourcekonflikter?
 • Hvordan agere, når styregruppens beføjelser er mangelfulde/uklare, og ledelsesansvaret i forhold til projektleder er diffust og ad hoc baseret?
 • Hvordan man leder certificerede projektledere?
INDHOLD

Vi introducerer temaer og træner færdigheder indenfor:

 • Hvad skal der grundlæggende til at for at lede forandringer og projekter effektivt?
 • Er dette ”det rigtige projekt”?
 • Den troværdige Business Case
 • Hvordan sikres de nødvendige ressourcer ?
 • Gevinstrealiseringsplanen – hvordan bliver den realistisk?
 • Stille krav til projektlederen og dennes opgaver
 • Organisering og rapportering
 • Effektiv kommunikation – opad, udad, indad
STRUKTUR OG FORM

Kurset afvikles over én intensiv dag og er opdelt i faser og temaer efter en gennemprøvet struktur. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Efter kurset afholdes opfølgningsmøde i deltagerens virksomhed.

DELTAGERE

Kurset henvender sig til dig, som

 • Er nuværende eller kommende ledelsesansvarlig / beslutningstager omkring projekter
 • Eksempelvis som forretningschef, direktør, områdeleder, divisionschef
 • Ønsker at kunne optræde proaktivt i rollen i forhold til projektledelse og øvrige interessenter
 • Har indset, at der brug for opprioritering af rollen
UNDERVISERE

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som har omfattende praktisk erfaring omkring styregrupper, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder.

 • Pris: kr. 5.300,- ekskl. moms.
 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Lars Klausen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Styrk styregruppen

Kontakt en af underviserne for evt. spørgsmål:

Henrik Faarup
Sven Kolstrup

Kontakt os også, hvis I

 • Har brug for et eksternt/professionelt styregruppemedlem
 • Ønsker coaching af en eller flere aktuelle styregrupper
 • Vi skal hjælpe med opstart af en styregruppe og sikre, at den kommer rigtigt igang

Inspiration: Sådan sikres mere Robuste forandringer og projekter
– Kommentar v/Henrik Faarup