WEBINAR: GEVINSTDREVET LEDELSE AF PROJEKTER

Få smagsprøver på, hvordan projekter kan ledes, så man bedre får styr på den værdi, de skaber

Vores best-practise tilgang omfatter disse elementer:

  • Model for værdiskabelse: Den samlede ledelsesmodel for vores metoder og værktøjer
  • Business case framework: De grundlæggende elementer der skal kunne håndteres for at bygge og anvende en Business case
  • Koncept for gevinstrealisering: Etablering af det aktuelle gevinstbillede inkl. unaccounted co-benefits, og sikring at de bliver realiseret
  • Digitale værktøjer: Hvad omfatter de, hvad kan man opnå, og hvordan indføres de i organisationen.

På webinaret introduceres gennemprøvede metoder og værktøjer, der giver:

  • En ensartet måde at følge op på projekter på.
  • Overblik og større vished for, hvad der kommer ud af projekterne, og at man bruger ressourcerne på det, som skaber størst værdi.
  • Gennemregnede økonomiske konsekvenser af projekter, men også et billede af de bredere gevinster indenfor f.eks. klima, miljø, trivsel og velfærd.
  • Synlige forudsætninger og konsekvenser af et projekt for de relevante interessenter, så beslutninger træffes på et realistisk grundlag.

Webinaret er gratis og afholdes onsdag den 15. maj kl. 15. Det forventes at vare ca. 45 minutter. Det ledes af Henrik Faarup og Jes Mejlby Jørgensen.

TILMELDING

Webinaret afholdes på Zoom, og du vil forinden modtage et særskilt link.

Best-practise værdiskabelse