BC Light 2020-01-20T11:09:12+00:00

BC LIGHT

BC Light

BC Light er et digitalt værktøj, som understøtter en effektiv og enkel proces til at udarbejde og vedligeholde Business Cases. BC Light er siden 2010 løbende videreudviklet i samarbejde med vores kunder og anvendes nu i mange større såvel som mindre offentlige og private organisationer. Værktøjet sikrer konsistens i Business Cases og muliggør en reel sammenligning og prioritering af initiativer. BC Light har, udover traditionelle økonomiske gevinster og omkostninger, udbygget Business Cases med kvalitative gevinster, risikoanalyse, følsomhedsanalyse, rolle / ansvarsmodel, gevinstrealiseringsplan mm., så værktøjet sikrer et samlet overblik.

UDBYTTE
  • BC Light gør udarbejdelsen, brugen og opfølgningen på Business Cases enkel og konsistent.
  • Troværdighed, gennemsigtighed og overblik ved forretningsmæssige beslutninger.
  • Et skræddersyet værktøj, der målrettes den enkelte virksomhed.
  • Best practice omkring arbejdet med Business Cases.
  • En effektiv sammenhæng til organisationens øvrige processer og beslutningsfora.
YDELSER
  • Tilpasning og implementering af funktionalitet i forhold til den enkelte organisations krav.
  • Sparring med ledelsen og nøglepersoner omkring optimal udnyttelse af værktøjets muligheder.
  • Organisatorisk forankring og governance omkring brugen af Business Cases.
  • Uddannelse og support, der sikrer effektiv udnyttelse af værktøjet og forståelse for Business Cases.
  • Hands-on træning i brugen af værktøjet.

Få BC Light på prøve i 30 dage

Prøv BCL

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99

Referencer

Herning Kommune

Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne anvender BC Light til at fokusere på gevinsterne ved alle projekter

FLSmidth

FLSmidth – Tallene taler et sprog hele organisationen forstår