BUSINESS CASES

BC LIGHT

 • Et digitalt værktøj, som siden 2010 løbende er videreudviklet i samarbejde med vores kunder og anvendes i mange større såvel som mindre offentlige og private organisationer. Læs mere.
 • Har en omfattende funktionalitet, som udover traditionelle økonomiske gevinster og udgifter, er udbygget med kvalitative gevinster, risikoanalyse, følsomhedsanalyse, rolle-og ansvarsmodel m.m.
 • Ovenstående billede er et eksempel på en one-pager som samler al essentiel information.
 • Værktøjet sælges på licensvilkår inkl. vedligeholdelse og support.

Med BC LIGHT opnår du

 • Det er let at udarbejde, vedligeholde og følge op på Business Cases.
 • Konsistens mellem Business Cases og mulighed for en reel sammenligning og prioritering af initiativer.
 • Troværdighed, gennemsigtighed og overblik ved forretningsmæssige beslutninger.
 • Et skræddersyet værktøj, der målrettes den enkelte virksomhed.
 • Best practice omkring arbejdet med Business Cases.

Vi tilbyder

 • Tilpasning og implementering af funktionalitet i forhold til den enkelte organisations krav.
 • Sparring med ledelsen og nøglepersoner omkring optimal udnyttelse af værktøjets muligheder.
 • Organisatorisk forankring og governance omkring brugen af Business Cases.
 • Uddannelse og support, der sikrer effektiv udnyttelse af værktøjet og forståelse for Business Cases.
 • Hands-on træning i brugen af værktøjet.

Få BC Light på prøve i 30 dage

Prøv BCL

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99

Referencer

Københavns Lufthavne anvender BC Light til at fokusere på gevinsterne ved alle projekter

FLSmidth – Tallene taler et sprog hele organisationen forstår