GEVINSTREALISERING

Forstå hvad der skal til for seriøst at arbejde med gevinstrealisering

Erfaringer viser, at mange projekter og transformationer ofte ikke får skabt den værdi, man regnede med, da man gik i gang. Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder – samt store økonomiske tab.

Målgruppe

Kurset er et must-have for alle, der arbejder med transformationer og projekter – og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

Læringsmål

  • Kan identificere og planlægge de forandringer, der skal til for, at gevinsterne bliver til noget
  • Kan sikre involvering og ejerskab hos relevante interessenter
  • Kan udarbejde en gevinstrealiseringsplan og at holde den opdateret.

Indhold og program

  • Introduktion til Gevinstrealisering
  • Koncept og maskinrum
  • Forandringer og handlinger
  • Måling
  • Forankring og lederskab
  • Gevinstrealiseringsplanen

Form

Kurset afholdes på Zoom og indgår som Modul 2 i Faarup & Partners online-forløb Værdiskabelse i Projekter og transformationer.
Undervisningsformen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

Kontakt os for on-demand afvikling

Kontakt os

Kontakt gerne en af underviserne for evt. spørgsmål:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen