DIGITALT LEDERSKAB

Digital omstilling handler om at sikre organisationens fortsatte udvikling. Mange ledere oplever, at det er svært at gennemføre de nødvendige forandringer, men er klar over, at ledelsesansvaret for digital omstilling ikke kan uddelegeres, da det handler om forretningstransformation og ikke kun om teknologi.

Lederskab er at have overblik, sætte retning, gå forrest, vise vejen og være proaktiv. At udvise digitalt lederskab er at styre organisationen sikkert gennem den digitale omstilling, forstå behovet for nye kompetencer og være bevidst om de teknologiske krav og muligheder. Men med fornuft og begge ben på jorden.

Vores tilgang hos Faarup & Partners er praktisk. Vi har udviklet ovenstående model med tilhørende værktøjskasse. Den er baseret på mange års opsamlede erfaringer, hvor vi med udgangspunkt i organisationens nuværende situation identificerer forbedringsmuligheder i forhold ”best practice”, og kommer med anbefalinger til konkrete handlinger. Vi har et skarpt øje for, at det handler om at realisere gevinster og sikre de nødvendige forandringer i organisationen.

Vi kan medvirke i alle faser af en digital omstilling – herunder:

  • Gennemføre kurset Digitalt lederskab i praksis
  • Afholde en mere praktisk orienteret workshop baseret på ovenstående model
  • Gennemføre et Sanity check af virksomhedens digitale lederskab
  • Bistå med ledelse og implementering af digitaliserings projekter
  • Udvikling af det nødvendige kompetenceniveau i organisationen
  • Analyse af gevinster og udgifter ved digital omstilling
  • Udvidelse eller anskaffelse af den rette teknologiske platform

Samarbejdspartnere

SALG- OG MARKETINGPROCESSEN

DIGITAL MODENHED

Book et foredrag

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99