SANITY CHECK

Et sanity check er et simpelt check af, om området for check’et er rationelt – at der blev tænkt rationelt og anvendt fornuft (sanity) ved etableringen af området. Pointen med et sanity check er at udelukke elementære fejl, umuligheder eller ugyldige forudsætninger – og ikke at fange alle mulige fejl. Check’et kan baseres på best-practices eller tommelfingerregel-lignende metoder. Kilde: Wikipedia mfl.

AFDÆKNING

Status og aktuel situation for området afdækkes gennem interviews med udvalgte nøglepersoner, og kan evt. suppleres med surveys, workshops og desk research.

POTENTIALE

Status sammenholdes med best-practise for området og evt. gap’s identificeres. Anbefalinger til lukning af af gap’s beskrives, og værdien heraf sammenstilles i en eller flere overordnede business cases.

TRANSFORMATION

En konkret plan for implementering af anbefalingerne, inkl. de nødvendige forandringer, der skal til for at realisere gevinsterne, sikring af ledelse, organisering og ejerskab, samt tilhørende tilførsel af interne og eksterne ressourcer.

SANITY CHECK OMRÅDER

Vi kan gennemføre Sanity Checks i forhold til nedenstående best-practise koncepter:

Ledelsesmodel for styregrupper

Du får en plan for, hvad der skal til for at sikre den optimale ledelsesmæssige styring af jeres forretningskritiske projekter.

Digitalt lederskab

Du får en plan for, hvor du bør sætte ind for at kunne udøve digitalt lederskab.

Business Cases

Du får en plan for at komme til at arbejde seriøst og systematisk med realistiske business cases.

Gevinstrealisering

Du får en plan for, hvor du bør sætte ind for at sikre gevinstrealiseringen.