ONLINE MASTERCLASS: VÆRDISKABELSE I PROJEKTER OG TRANSFORMATIONER

Du bliver skarp på Business Cases, Gevinstrealisering og Portefølje-styring. Og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

På kurset lærer du

 • at beherske helt centrale discipliner for at lykkes med transformationer og projekter
 • at skabe vished for, at ressourcerne bruges på de rigtige projekter – og de planlagte gevinster realiseres
 • at sikre realistiske beslutningsgrundlag – med særligt fokus på ledelse, forandring og værdiskabelse.

Hvorfor er det vigtigt?

 • Man bliver i stand til at træffe hurtigere og bedre beslutninger – før igangsættelse og under gennemførelse – både om det enkelte projekt og på tværs af en portefølje.
 • Med større vished kan du agere og kommunikere mere realistisk.
 • Organisationen tjener ved at satse på de rigtige projekter og fokusere på resultaterne.

Kurset forbinder alt det bedste fra kurserne Bliv skarp på Business Cases, Bliv skarp på gevinstrealisering og Robuste forandringer til et samlet forløb, og er opdateret med nye cases og tilgange.
Det er struktureret i 3 moduler:

Modul 1: REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG
Du lærer

 • at bygge en troværdig Business Case
 • at identificere og arbejde med gevinster
 • at anvende best-practice estimerings- og forecasting teknik
 • at arbejde med følsomheds- og risikoanalyser

Modul 2: GEVINSTREALISERING
Du lærer

 • at identificere og planlægge de forandringer, der skal til for at gevinsterne bliver til noget
 • sikre involvering og ejerskab hos relevante interessenter
 • at udarbejde en gevinstrealiseringsplan og vigtigheden af at holde den opdateret

Modul 3: DET RIGTIGE PROJEKT
Du lærer

 • at sikre transparens og skabe overblik over en portefølje af projekter – som grundlag for prioritering
 • at formidle og argumentere for, hvorfor dette er det rigtige projekt
 • at lave en plan for implementering og forankring af de lærte værktøjer og koncepter

Da “det agile” er højaktuelt, har vi givet det ekstra fokus, – selvom vore framework er født agile, og vi har arbejdet med agile tilgange lang tid før ”det blev moderne”.

Et KNIVSKARPT online forløb: 3 moduler, 3 dage, 7 timer.  Til en skarp pris – 1.750 kr.

En kombination af alt det bedste fra vores analoge bestseller-kurser og nu formidlet interaktivt på Zoom med teorioplæg, breakout diskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser.

 • Pris: kr. 1.750,- ekskl. moms.
 • Online på Zoom, link følger
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Modul 1: 9.00 – 12.00, Modul 2 og 3: 9.00 – 11.00
Online Masterclass DK

UNDERVISERE

Du bliver undervist af seniorpartnere med dyb faglig, praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra store virksomheder:

Vi har udbudt kurser indenfor Business Cases, Gevinstrealisering og Porteføljestyring i 15 år og er nok blandt de mest erfarne specialister på området.