KURSUSBETINGELSER

TILMELDING

Tilmelding sker på den enkelte kursusside. Du kan også kontakte os direkte via formular til højre.

AFMELDING

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding sker ved at kontakte os direkte. Du finder kontaktmuligheder på hjemmesiden under punktet kontakt.

BETALING

Kursusafgiften skal betales når faktura modtages. For internatkurser er forplejning og overnatning i forbindelse med kurset inkluderet i prisen, hvorimod overnatning før eller efter kurset ikke er indbefattet.

Afgiften for eksternatkurser omfatter forplejning i kursusperioden.

Kursusafgiften ved de enkelte kursusbeskrivelser er anført ekskl. moms. Ved fremsendelse af faktura tillægges 25% moms.

Ca. 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere så kontakt os og aftal nærmere.

ÆNDRINGER

Vi forbeholder os ret til ændringer i kataloget af såvel pris, tid, sted som indhold. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os ret til at udskyde de senest tilmeldte eller – omvendt – til at udskyde eller aflyse et kursus, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Kontakt os direkte

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99