SOURCING

sourcing

I alle virksomheder og organisationer stilles der store krav til it organisationen om at bidrage til effektivisering, vækst samt udvikling og levering af nye services. Det stiller igen krav til sourcing strategien og indkøb af ydelser, så levering af it services forbedres og der samtidig opnås økonomiske gevinster. Problemet for mange er, at finde den bedste strategi for at løse disse udfordringer. Med erfaringer fra mange års ledelsesansvar og for sourcing strategi i både større og mindre organisationer hjælper vi vores kunder til at løse disse udfordringer.

UDBYTTE
 • En styret proces for etablering, eksekvering og opfølgning på et sourcing forløb
 • En Business Case som beslutningsgrundlag og opfølgning på strategien
 • Opdaterede indkøbsaftaler med hensyn til pris, kvalitet og service
 • Den rigtige balance mellem interne og eksterne ydelser
 • Sparring fra eksperter med erfaring fra både kunde- og leverandørsiden
 • Realisering af gevinster ved sourcing
YDELSER
 • Gennemførelse af review på eksisterende løsning
 • Udarbejdelse af sourcing strategi og mulige scenarier
 • Etablering af Business Cases og tilhørende gevinstrealiseringsplan
 • Sparring med ledelsen og nøglepersoner
 • Ledelse af processen fra udarbejdelse af strategi til gennemførelse af transition
 • Optimering af indkøbsaftaler
 • Gennemførelse af udbud

Inden for sourcing samarbejder vi også med:

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99