FRA SYGE TIL SUNDE PROJEKTER

projektreview

Vidste du, at en meget stor del af alle projekter ikke kommer i mål som planlagt? Og der ofte mangler et samlet overblik, så de forkerte projekter sluger resourcerne, folk bukker under for presset, og effekterne af de rigtige projekter udebliver. Tænk på, det tilsvarende spild af penge, ressourcer og muligheder!

ER DER BRUG FOR EN KRITISK GENNEMGANG – AF PROJEKTPORTEFØLJEN ELLER AF SÆRLIGE PROBLEMPROJEKTER?

Hvis du svarer “nej” til et af nedenstående spørgsmål, bør I overveje at lave et review:

 • Er der overblik over den samlede projektportefølje og klarhed over, om det er de rigtige projekter, der bruges ressourcer på?
 • Har I styr på projekternes gevinster og deres realisering?
 • Er der fokus på ledelse, forandring og værdiskabelse – eller fokuserer I på de traditionelle projektstyringsdimensioner – tid, omkostninger, funktioner?
 • Er projekterne forankret i ledelsen og spiller den en proaktiv rolle i styregruppen?
 • Ejer forretningen business casene, holdes de opdaterede, og er de en integreret del af projektrapporteringen?
 • Er der styr på “The human Factor” – altså de menneskelige implikationer, og er de rette personer involveret?
REVIEW TILGANGE

Der er forskellige tilgange, man kan anvende ved et review – afhængigt af den aktuelle situation:

 • Gennemlyse IT-, Forandrings-, og forretningsprojekter i et antal dimensioner, og opstille anbefalinger til at komme på sporet igen.
 • Kritisk gennemgå projektporteføljen og regne på konsekvenserne: Det er en brændende platform ikke at få startet de rigtige projekter og stoppet de dårlige.
 • Arbejde noget mere med styregruppen – dens sammensætning og træning. F.eks. hyre et professionelt styregruppemedlem udefra i en periode, der giver feedback undervejs.
 • Hvis der ikke er styr på Gevinsterne:
  • Gennemføre et Gevinstrealiserings survey, som afdækker, hvor man skal sætte ind.
  • Gennemføre et Gevinstreview: Resultatet opsummeres i en Gevinstrealiseringsplan, der består af faktiske findings og aftalte eller anbefalede handlinger.
  • Afholde en Gevinstrealiseringsworkshop for et projekt eller en afdeling.
 • Arbejde systematisk med opstilling af alternative scenarier – inklusive business cases og gevinstrealiseringsplaner – ved beslutning om vigtige projekter.

Jeg vil gerne vide mere om reviews

Review guide

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99