VÆRDISKABELSE MODUL 2 GEVINSTREALISERING FOR KAASTRUP ANDERSEN 11. FEBRUAR 2022

På denne side finder du kursus dokumentation i form af præsentationer med koncepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger. Endvidere resultat af øvelser, deltagerliste og referencer.

PRÆSENTATIONER

MODUL 2:
Gevinstrealisering

ARTIKLER OG LITTERATUR

Business Casen som ledelsesværktøj
– Børsens ledelseshåndbøger

Robuste forandringer og projekter
– Kommentar v/Henrik Faarup

International forskning i hvorfor mega-projekter går galt

John Ward and Elizabeth Daniel: Benefits Management: Delivering Value from IS & IT Investments –

Gerald Bradley: Benefit Realization Management

REFERENCER

Business Cases i Herning Kommune

Københavns Lufthavne fokuserer på gevinsterne ved alle projekter

FLSmidth – Tallene taler et sprog hele organisationen forstår

BC Light Business Case værktøj