Nyhedsbrev, november 2019

FRA STRATEGI TIL VÆRDI

I 2019 har vi sat fokus på temaet Fra strategi til værdi. Vi oplever nemlig, at de færreste kan svare bekræftende på –

  • Er det de rigtige projekter, vi bruger ressourcer på?
  • Har vi styr på, hvad der kommer ud af dem?

Og konsekvenserne af dette dilemma kan være ret ubehagelige. Vores erfaring er, at nøglen til at omsætte strategiske mål og initiativer til konkret værdi er en systematisk og gevinstdreven tilgang.

Se de aktuelle tiltag nedenfor, som alle adresserer denne tilgang.

BENEFITS REVIEW

En populær genvej til at få afklaring og svar på dilemmaet er at gennemføre et såkaldt Benefits Review. Det er et gennemsyn af, om man har styr på, hvad der kommer ud af et eller flere projekter. Altså målt i konkrete effekter, f.eks. kroner og øre. Review’et er baseret på vores gennemprøvede best-practise model, Koncept for Gevinstrealisering. Resultatet er en status på, hvor man aktuelt er – samt en operationel plan for, hvad man skal gøre fremadrettet for at realisere og følge op. Kontakt os gerne hvis dette også kunne være interessant for jer.

KURSUSROGRAM 2020

Den systematiske og gevinstdrevne tilgang er primært færdigheder, som man kan tillære – f.eks. ved at deltage på et eller flere af nedenstående kurser. Vi afholder dem både som åbne kurser i København og Aarhus eller som in-house kurser i virksomheden. De 3 første er 1-dags kurser.

Bliv Skarp på Business Cases: Fordi Business Casen er central som styringsværktøj ved gennemførelse af forandringer og projekter. Vi er i gang med 10. sæson af dette populære kursus, som over 1.000 personer har deltaget på, og altid givet høje evalueringer.

Bliv Skarp på Gevinstrealisering: Du lærer at beherske den systematiske tilgang og er for dig, som er nøgleperson i forbindelse med et konkret projekt og/eller har deltaget på kurset Bliv Skarp på Business Cases, og vil et skridt videre.

Styrk Styregruppen: Fordi det er virksomheden, der skal drive projekterne, og ikke omvendt.
Du lærer, hvorfor og hvordan styregruppen skal optræde proaktivt, og hvordan du skal udvikle og udføre din rolle.

Robuste Forandringer: Ledelse, psykologi og økonomi – i en helt ny og unik kombination. Du lærer nye ”greb” og færdigheder – ikke mindst indenfor ”the Human Factor” – så dine forandringer og projekter bliver blandt de 30%, der lykkes. Kurset afholdes over et forløb på i alt 5 dage – i samarbejde med Center for Mental Robusthed.

FAGLIGE ARRANGEMENTER

I 2019 gik vi tæt på temaet ”Fra strategi til værdi” fra forskellige vinkler – af oplægsholdere med noget på hjertet og erfaringer fra konkrete cases. Der var fuldt hus den  23. maj, 19. juni og  den 5. december. Formatet er det gennemprøvede og populære: Vi mødes kl.16. Så følger et par inspirerende oplæg, som udsættes for debat og erfaringsudveksling, og der afsluttes med en let middag. Vi er færdige senest kl. 20.

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99